top of page

Rinktinė bibliografija

Knygos
G. Aleknonis, Ačiū tiems, kurie išgirdo. Vilnius: Bernardinai.lt, 2012, 432 p. 

G. Aleknonis, Naujoji cenzūra: monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2011, 224 p.

G. Aleknonis, Lietuvos televizija : ekrano spalvos ir šešėliai. Vilnius : Vaga, 2007.

G. Aleknonis, Lietuvos radijas : viena diena ir 80 metų. Vilnius : Vaga, 2006. 139 p.

G. Aleknonis, Pakeliui. Režisierius Andrius Oleka-Žilinskas. Monografija, Vilnius: Scena, 2001, 328 p.

 
Knygų bendraautorius

Stakišaitis, D., Sopranaitė, R., ed. Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir laisvės. Atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Kaunas, Naujasis lankas, 2017. Aleknonis, G. skyrius Pašaukimas - Dievas ir Lietuva, p. 194-205.

Mažylė, J., ed.  Žiniasklaidos atskaitingumas ir žurnalisto atsakomybė. Monografija, skirta Pirmojo ir Antrojo Seimo pirmininko, valstybės veikėjo, publicisto ir redaktoriaus dr. Leono BISTRO 125-osioms gimimo metinėms. Vilnius: 2016, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Mykolo Romerio universitetas. Aleknonis, G. skyrius Viešosios erdvės deformavimo iššūkiai informacijos kovų lauke, p. 27-48.

G. Terzis, ed. Mapping Foreign Correspondence in Europe. New York and London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 346 p.  (chapter Foreign Correspondents in Lithuania: Between Glorious Past and Misserable Future, p. 162-170)

N. Kaminskienė, ir kt. Mediacija: vadovėlis. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013. 603 p. (skyrius Mediacija ir medializacija, p.557-582.)

G. Mesonis (sud.). Regnum est: 1990 m. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Aktui – 20. Liber Amicorum Vytautui Landsbergiui: mokslo straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010, 1060 p. (skyrius Visuomenė ir žiniasklaida užburtame rate. Nuo sistemos vergo iki „ketvirtosios valdžios“, p. 673-689).

R. Vasinauskaitė (sud.). Lietuvos teatras: trumpa istorija, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2010, 240 p. (skyrius Profesionalus lietuvių teatras 1920-1940 metais, p. 52-77.)

G. Aleknonis, H. Šabasevičius (sud.). Lithuanian Theater. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, 224 p. (skyrius Professionalism and Independence, p. 56-88)

Lietuvos tauta: būklė ir raidos perspektyvos. Kolektyvinė monografija / Strateginių studijų centras ir Pilietinės visuomenės institutas. Vilnius: Versus aureus, 2007, 440 p. (skyriai 5.1 Idėjų ir informaciniai karai; 5.2 „Kuriamosios“ žiniasklaidos sunykimas – p. 217-230)

V. Užtupas (sud.). Žurnalisto žinynas. Kaunas: Vilius, 1992, 348 p. (skyrius Teatro kritika, p. 101-104.)

V. Užtupas (sud.). Žurnalisto žinynas. Antroji knyga. Vilnius: Vilius, 1996, 270 p. (skyrius Laisvosios Europos radijas/Laisvės radijas, p. 221-225.)

 

Sudarytos knygos

G. Aleknonis, H. Šabasevičius (sud.). Lithuanian Theater. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, 224 p.

A. Oleka-Žilinskas. Vaidybos džiaugsmas. Vilnius: Scena, 1995, 287 p. – (A. Olekos-Žilinsko laiškų parengimas ir komentarai, p. 101-285).

A. Oleka-Žilinskas. Vaidybos džiaugsmas (Kauno variantas). 1995, 89 p. – (A. Olekos-Žilinsko paskaitų užrašų parengimas ir komentarai).

A. Oleka-Žilinskas. Laiškai. 1994, 199 p. – (A. Olekos-Žilinsko laiškų parengimas ir komentarai).

 

Straipsniai mokslo žurnaluose

Aleknonis, G. (2022). The Hidden Interest in a Common European Identity. Societies, 12(1), 10; https://doi.org/10.3390/soc12010010.

Aleknonis G. (2020). The The Conspiracy of Brainwashing: the Experiences of the First and the Second Cold War. Slovak Journal of Political Sciences, Vol 20 No 1: 98-120. 

DOI: https://doi.org/10.34135/sjps.200105 

Aleknonis, G. (2018) Sąmokslo teorijų apie smegenų plovimą renesansas, Informacijos mokslai, 82, p. 7-22. Adresas: http://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/12283 

G. Aleknonis, Electioneering in Lithuania, Political Preferences, 2017, vol. 14: 5-18.

DOI: 10.6084/m9.figshare.5216158  journals.us.edu.pl/index.php/PP 

G. Aleknonis, Lietuvos įvaizdžio sampratos istorinis tapsmas ir kaita: nuo „barbarybės istorijos“ iki „istorijos aukos“, Informacijos mokslai, 2017, t. 77, p. 7-25. DOI: https://doi.org/10.15388/Im.2017.77.10704 

G. Aleknonis, R. Matkevičienė, Populism in Lithuania: Defining the Research Tradition, Baltic Journal of Law & Politics 9:1 (2016): 26-48, http://www.degruyter.com/view/j/bjlp, DOI: 10.1515/bjlp-2016-0002.

G. Aleknonis, European Parliament Elections in Lithuania: Populist Competition in the Shadow of the Presidential Vote, Political Preferences, 2014, vol. 9, p. 39-56.

G. Aleknonis, Comparing the incomparable: trust in media and state institutions.  CM – časopis za upravljanje komuniciranjem=Communication management quarterly. Novi Sad : CDC – Centar za usmeravanje komunikacija. ISSN 1452-7405. № 26, Year 8 (2013), p. 125-144 : lent. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-7405/2013/1452-74051326125A.pdf

G. Aleknonis, The Exceptional State of the Media: Some experiences in Post-Soviet Lithunia, Baltic Journal of Law and Politics, 2010, vol. 3, No. 2, P. 40-68. http://versita.metapress.com/content/v245134416761130/fulltext.pdf

G. Aleknonis, Komunikaciniai teisės žinoti ir laisvės informuoti aspektai, Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. 2010, Nr. 2(6),p. 7-21.

G. Aleknonis, Lietuvos viešoji erdvė: pandeminio gripo pamokos. Sveikatos politika ir valdymas: mokslo darbai. Vilnius: Mykolo Romerio leidybos centras. ISSN 2029-3569. 2010, [Nr.] 1 (2),p. 100-115.

G. Aleknonis, Measuring the Reputation of Media, Socialinių mokslų studijos, 2010, nr. 1 (5), p. 7-22.  http://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/?l=84167

G. Aleknonis, The Price and the Value of Image, Intelektinė ekonomika, 2009, nr. 2 (6), p. 11-17. http://www3.mruni.lt/~int.economics/6nr/Int_Ek_6nr_tirazui.pdf

G. Aleknonis, Visuomeninio gyvenimo ritualas, Menotyra, 2006, nr. 4 (45), p. 49-53. http://images.katalogas.lt/maleidykla/Men64/Men_049_053.pdf

G. Aleknonis, Informacijos vakuumas Lietuvos žiniasklaidoje, Informacijos mokslai, 2006, t. 37, p. 83-90. http://www.tzc.vu.lt/get.php?f.3629

G. Aleknonis, Valstybė ir scena. Lietuvių profesinio dramos teatro pradžia, Menotyra, 2005, nr. 4 (41), 32-36. http://images.katalogas.lt/maleidykla/Men54/Men_032_036.pdf

G. Aleknonis, Modernistai prieš modernistus, Menotyra, 2004, nr. 4 (37), p. 14-17.  http://images.katalogas.lt/maleidykla/men44/Men014_017.pdf

G. Aleknonis, Kursui vadovauja Andrius Oleka-Žilinskas, Menotyra, 1993, nr. 19, p. 79-92

G. Aleknavičius, Sugrįžimas. Andriaus Olekos-Žilinsko kelias į Lietuvą, Teatras. Istorija ir dabartis, Vilnius, 1990, t. 6, p. 62-68.

 

Tezės mokslo leidiniuose

G. Aleknonis, Modernistai prieš modernistus, Modernizmo slinktys XX a. teatre. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, p. 16-17. (lietuvių ir anglų k.)

G. Aleknonis, Georgas Sauerweinas “Ar būt, ar nebūt?”, kn.: Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005, p. 225-229.

G. Aleknavičius, Andrius Oleka-Žilinskas ir tautinio teatro problema, Tautiškumas ir meninė kultūra, Vilnius, 1989, p. 22-25.

G. Aleknavičius, “Skynimų” žurnalo ištakos, Bibliotekinių, bibliografinių ir informacinių sistemų tobulinimo kryptys respublikoje. Respublikinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 1988, p. 51-54.

G. Aleknavičius, Kalbos problema Andriaus Olekos-Žilinsko teatrinėje pedagogikoje, Jaunųjų istorikų darbai, Vilnius, 1987, t. 6, p. 204-207.

 

Kai kurie kiti straipsniai

G. Aleknonis, Rūtų šilas, Baltijos miškai ir mediena, 2005, nr. 3, p. 58.

G. Aleknonis, Romantizmo žiedai, Kultūros barai, 2004, nr. 11, p. 85-86.

G. Aleknonis, Pažvelgti į save iš šalies, Kultūros barai, 2004, nr. 7, p. 71-73.

G. Aleknonis, Radonas – kasdienių rūpesčių kėlėjas, Verslo klasė, 2004, nr. 7, p. 42-43.

G. Aleknonis, Istorija kaip spektaklis, Kultūros barai, 2003, nr. 3, p. 80-83.

G. Aleknonis, Reformų kaina, Kultūros barai, 2000, nr. 7, p. 73-75.

G. Aleknavičius, Teatro istorijos paunksmėje, Kultūros barai, 1992, nr. 6, p. 22-25.

G. Aleknavičius, Laisvės saikas, Kultūros barai, 1991, nr. 10, p. 60-64.

G. Aleknavičius, Link neaktualizuotos teatro istorijos, Kultūros barai, 1991, nr. 1, p. 61-62.

G. Aleknavičius, Bandymas repetuoti “Jaunųjų teatro istoriją”, Teatras, 1990, nr. 1, 3, p. 17-26, 21-31.

G. Aleknavičius, Draugija, mokykla, studija, Teatras, 1989, nr. 2, p. 19-23.

G. Aleknavičius, Dokumentai kalba apie R. Juknevičių, Kultūros barai, 1988, nr. 11, p.

G. Aleknavičius, Pradininkas. J. Vaičkus pedagogas, Teatras, 1988, nr. 1, p. 34-40.

G. Aleknavičius, Lietuvių teatras JAV, Teatras, 1987, nr. 1, 2, p. 28-32, 31-37.

G. Aleknavičius, Andriaus Olekos-Žilinsko teatrinės pedagogikos sceninė kalba, Teatras, 1986, nr. 3, p. 18-21.

G. Aleknavičius, Jaunas ir principingas režisierius, Kultūros barai, 1986, nr. 10, p. 36-39.

G. Aleknavičius, Greta, Kultūros barai, 1986, nr. 3, p. 28-31.

G. Aleknavičius, Šiauliečių “Menas” ir klaipėdiečių “Teatras”, Teatras, 1985, nr. 2, p. 27-33.

G. Aleknavičius, Pirmieji pirmojo “Teatro” puslapiai, Teatras, 1985, nr. 1, p. 20-24.

G. Aleknavičius, Šimtmetis, padalintas pusiau, Kultūros barai, 1985, nr. 4, p. 58-60.

G. Aleknavičius, Lyg Voverė “užburtame rate”, Kultūros barai, 1984, nr. 11, p. 9-11.

G. Aleknavičius, “Veidrodžio” atspindžiai, Teatras, 1984, nr. 4, p. 31-35.

G. Aleknavičius, Trys vaidmenys ieško artisto, Kultūros barai, 1983, nr. 10, p. 25-28.

G. Aleknavičius, Tik kelios afišos, Kultūros barai, 1983, nr. 2, p. 58-62.

 

Atsiliepimai apie monografiją "Pakeliui"

I. Aleksaitė, Andriaus Olekos-Žilinsko drama, Kultūros barai, 2002, nr. 3, p. 93-95.

A. Jablonskienė, Apie A. Oleką-Žilinską ir aukso amžių Kauno valstybės teatre, Respublika, 2002.2.5.

V. A. Jonynas, Benediktiniškos ištvermės kūrinys, Kultūros barai, 2003, nr. 10, p. 86-88.

R. Oginskaitė, Pakeliui, tarp savų ir svetimų, idealizmo ir realybės, Teatras, 2002, nr. 1, p. 48-50.

R. Oginskaitė, Monografija apie režisierių skaitoma kaip romanas, Lietuvos rytas, 2002.1.22.

R. V., Faktų ir vaizduotės jungtis, Literatūra ir menas, 2002.1.25.

D. Sruogaitė, Paklaidžiojimai pakeliui, Kultūros barai, 2002, nr. 5, p. 89-92.

R. Vasinauskaitė, A. Oleka-Žilinskas. Pakeliui, 7 meno dienos, 2002.1.18.

V. Žeimantas, Andrius-Oleka Žilinskas – aktorius, režisierius, teatro pedagogas, Lietuvos aidas, 2002.1.8   

 

 

 

bottom of page